Resmi Gazete’de bugün (27 Aralık 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2024 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2023/557)

– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7980)

– 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Sağlanan İndirim ve İstisnaların Uygulama Süresinin 31/12/2028 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7981)

– Osmaniye İlinde Bulunan ve Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Sumbas Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7982)

YÖNETMELİKLER

– İflâs İdare Memurluğu Yönetmeliği

– Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ARFF Memuru Pozisyonuna Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

– 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

– 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

– 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2023 Tarihli ve 12271 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2021/110, K: 2023/175 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 21/12/2023 Tarihli ve 2023/99744 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x